Generálny sekretariát

Barbara BALKE  Barbara BALKEOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Generálna tajomníčka

Mikołaj DOWGIELEWICZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Zástupca generálnej tajomníčky


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Kancelária stáleho zástupcu v Bruseli

  Kim JØRGENSEN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Generálny riaditeľ


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Inštitucionálne a regulačné veci
   Stéphane SAUREL - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Politiky a operácie
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT  Luciana TOMOZEIOVÁ SCHWANDTOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Vedúca oddelenia


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Riadiace orgány

  Frank SCHUSTER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Riaditeľ


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Vzťahy s akcionármi
   Emilie BOIS-WILLAERT  Emilie BOISOVÁ-WILLAERTOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Vedúca oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Sekretariát riadiacich orgánov
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Jazykové služby
   Thierry FONTENELLE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Protokol, návštevy a udalosti
   Dieter BACHLMAIR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Vedúci oddelenia


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Komunikácia

  Matteo MAGGIORE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Riaditeľ


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Médiá
   Fabian BREUER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Publikovanie a zverejňovanie na internetovej stránke
   Valentina KALK  Valentina KALKOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Vedúca oddelenia


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  Stratégia skupiny EIB

  Sean FITZPATRICK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Riaditeľ


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Plánovanie, rozpočet a analýzy
   Angelika BUSS  Angelika BUSSOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Vedúca oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Inštitucionálna stratégia
   Carlota CENALMOR  Carlota CENALMOROVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Vedúca oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Organizačná stratégia
   Oskar NELVIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Inštitucionálne zastúpenie
   Filipe DIAZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Vedúci oddelenia


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Ekonomické záležitosti

  Debora REVOLTELLA  Debora REVOLTELLOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Riaditeľka


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Analýzy krajín a finančných sektorov
   Barbara MARCHITTO  Barbara MARCHITTOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Vedúca oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Ekonomické štúdie
   Laurent MAURIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Politika a stratégia
   Emily SINNOTT  Emily SINNOTTOVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Vedúca oddelenia


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Zodpovedné podnikanie

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Riaditeľ


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   Vzťahy s občianskou spoločnosťou
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Vedúci oddelenia


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110702
   Spoločenská zodpovednosť
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius-acting

   Vedúci oddelenia (poverený výkonom funkcie)


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  Inštitút EIB

  Shiva DUSTDAR  Shiva DUSTDAROVÁ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Riaditeľka


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Koordinácia riadenia celobankových projektov a zmien
  Garth GRISBROOK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Vedúci oddelenia


 • Title
 • Generálny sekretariát

 • Long Title
 • Generálny sekretariát

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Generálny sekretariát je zodpovedný za realizáciu a sledovanie rozhodovacieho procesu a zabezpečenie administratívnych služieb pre všetky riadiace orgány EIB. Vytyčuje inštitucionálnu stratégiu (vrátane operačného plánu), vypracúva ekonomickú analýzu vplyvu činností EIB a jej potenciálnych nových produktov na zamestnanosť a rast a koordinuje a rozvíja vzťahy s inštitúciami EÚ, medzinárodnými agentúrami a agentúrami pre financovanie rozvoja a mimovládnymi organizáciami. Je takisto zodpovedný za komunikáciu a spoločenskú zodpovednosť.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 15-09-2023