Sekretariat generalny

Barbara BALKE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Sekretarz generalna

Mikołaj DOWGIELEWICZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Zastępca sekretarz generalnej


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Biuro Stałego Przedstawiciela w Brukseli

  Kim JØRGENSEN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Dyrektor generalny


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Sprawy instytucjonalne i regulacyjne
   Stéphane SAUREL - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Sprawy o zasięgu globalnym i polityki sektorowe
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Organy zarządzające

  Frank SCHUSTER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Stosunki między udziałowcami
   Emilie BOIS-WILLAERT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Sekretariat organów zarządzających
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Usługi językowe
   Thierry FONTENELLE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Protokół, wizyty i wydarzenia
   Dieter BACHLMAIR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Komunikacja

  Matteo MAGGIORE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Media
   Fabian BREUER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Publikacje
   Valentina KALK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  Strategia Grupy EBI

  Sean FITZPATRICK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Planowanie, budżet i analizy
   Angelika BUSS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Strategia instytucjonalna
   Carlota CENALMOR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Strategia organizacyjna
   Oskar NELVIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Przedstawicielstwo instytucjonalne
   Filipe DIAZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Ekonomia

  Debora REVOLTELLA - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Analizy krajów i sektorów finansowych
   Barbara MARCHITTO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Analizy ekonomiczne
   Laurent MAURIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Kierownik wydziału


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Polityka i strategia
   Emily SINNOTT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Odpowiedzialność korporacyjna

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   Sustainability
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  Instytut EBI

  Shiva DUSTDAR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Dyrektor


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110801
   Wiedza i oddziaływanie
   Anna CANATO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/anna-canato

   Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Koordynowanie
  Garth GRISBROOK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Kierownik wydziału


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110002
  Najlepsze praktyki bankowe i kwestie regulacyjne
  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110002

  Kierownik wydziału


 • Title
 • Sekretariat generalny

 • Long Title
 • Sekretariat generalny

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Sekretariat generalny odpowiada za wdrażanie i monitorowanie procesu decyzyjnego oraz świadczenie usług administracyjno-organizacyjnych dla wszystkich organów zarządzających EBI. Określa strategię instytucjonalną (w tym plan operacyjny), przedstawia analizy ekonomiczne dotyczące wpływu działalności EBI i potencjalnych nowych produktów na zatrudnienie i wzrost gospodarczy, a także koordynuje i rozwija stosunki z instytucjami UE, międzynarodowymi agencjami i agencjami finansowania rozwoju oraz organizacjami pozarządowymi. W jego gestii znajdują się również komunikacja i odpowiedzialność korporacyjna.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 02-07-2024