An Ardrúnaíocht

Barbara BALKE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Ard-Rúnaí

Mikołaj DOWGIELEWICZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Leas-Ard-Rúnaí


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Oifig na Buanionadaíochta sa Bhruiséil

  Kim JØRGENSEN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Ard-Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Gnóthaí Institiúideacha agus Rialála
   Stéphane SAUREL - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Beartais agus Oibríochtaí
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Ceann Rannáin


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Comhlachtaí Rialaithe

  Frank SCHUSTER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Caidrimh Scairsheilbhe
   Emilie BOIS-WILLAERT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Rúnaíocht na gComhlachtaí Rialaithe
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Seirbhísí Teanga
   Thierry FONTENELLE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Prótacal, Cuairteanna agus Imeachtaí
   Dieter BACHLMAIR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Ceann Rannáin


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Cumarsáid

  Matteo MAGGIORE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Meáin
   Fabian BREUER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Foilsitheoireacht
   Valentina KALK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Ceann Rannáin


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  Straitéis Ghrúpa an BEI

  Sean FITZPATRICK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Pleanáil, Buiséad agus Anailísíocht
   Angelika BUSS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Straitéis Institiúide
   Carlota CENALMOR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Straitéis Eagraíochta
   Oskar NELVIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Ionadaíocht Institiúideach
   Filipe DIAZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Ceann Rannáin


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Eacnamaíocht

  Debora REVOLTELLA - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Anailís ar Thír agus ar an Earnáil Airgeadais
   Barbara MARCHITTO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Staidéar Eacnamaíochta
   Laurent MAURIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Beartas agus Straitéis
   Emily SINNOTT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Ceann Rannáin


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Freagracht Chorparáideach

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Stiúrthóir


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   An tSochaí Shibhialta
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Ceann Rannáin


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110702
   Freagracht Shóisialta Chorparáideach
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius-acting

   Ceann Rannáin (gníomhach)


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  Institiúid an BEI

  Shiva DUSTDAR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Stiúrthóir


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Tionscadail ar fud an Bhainc agus Comhordú an Bhainistithe Athruithe
  Garth GRISBROOK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Ceann Rannáin


 • Title
 • An Ardrúnaíocht

 • Long Title
 • An Ardrúnaíocht

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Tá an Ardrúnaíocht freagrach as an bpróiseas cinnteoireachta a fhorfheidhmiú agus monatóireacht a dhéanamh air, agus as seirbhísí rúnaíochta a sholáthar do gach comhlacht rialaithe de chuid an BEI. Leagann sí síos an straitéis institiúideach (lena n-áirítear an Plean Oibríochta), déanann anailís eacnamaíoch a sholáthar ar thionchar ghníomhaíochtaí an BEI ar fhostaíocht, ar fhás, agus ar tháirgí féideartha nua, agus déanann caidrimh a chomhordú agus a fhorbairt le hinstitiúidí an AE, gníomhaireachtaí maoinithe idirnáisiúnta agus forbartha, agus le heagrais neamhrialtasacha. Tá sí i gceannas freisin ar chúrsaí cumarsáide agus ar chúrsaí freagrachta corparáidí.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 15-09-2023