Генерален секретариат

Barbara BALKE  Barbara BALKE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Главен секретар

Mikołaj DOWGIELEWICZ  Миколай ДОГИЛЕВИЧ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Заместник-главен секретар


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Служба на постоянния представител в Брюксел

  Kim JØRGENSEN  Ким ЙОРГЕНСЕН - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Генерален директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Институционални и нормативни въпроси
   Stéphane SAUREL  Стефан СОРЕЛ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Международна дейност и секторни политики
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT  Лучиана ТОМОЗЕЙ ШВАНД - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Ръководни органи

  Frank SCHUSTER  Франк ШУСТЕР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Акционерно участие
   Emilie BOIS-WILLAERT  Емили БОА-ВИЛЕР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Секретариат на ръководните органи
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Езиково обслужване
   Thierry FONTENELLE  Тиери ФОНТЕНЕЛ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Протокол, посещения и събития
   Dieter BACHLMAIR  Дитер БАЛМАИР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Комуникация

  Matteo MAGGIORE  Матео МАДЖОРЕ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Медии
   Fabian BREUER  Фабиан БРУЕР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Публикации
   Valentina KALK  Валентина КАЛК - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  Стратегия на Групата на ЕИБ

  Sean FITZPATRICK  Шон ФИЦПАТРИК - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Планиране, бюджет и анализи
   Angelika BUSS  Ангелика БУС - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Институционална стратегия
   Carlota CENALMOR  Карлота СЕНАЛМОР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Организационна стратегия
   Oskar NELVIN  Оскар НЕЛВИН - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Институционално представителство
   Filipe DIAZ  Филипе ДИАС - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Икономика

  Debora REVOLTELLA  Дебора РЕВОЛТЕЛА - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Анализи по страни и финансови сектори
   Barbara MARCHITTO  Барбара МАРКИТО - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Икономически проучвания
   Laurent MAURIN  Лоран МОРИН - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Началник отдел


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Политика и стратегия
   Emily SINNOTT  Емили СИНОТ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Корпоративна отговорност

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   Sustainability
   Hakan LUCIUS  Хакан ЛУЦИУС - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  Институт на ЕИБ

  Shiva DUSTDAR  Шива ДУСТДАР - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Директор


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110801
   Наука и въздействие
   Anna CANATO  Анна КАНАТО - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/anna-canato

   Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Координация
  Garth GRISBROOK  Гарт ГРИСБРУК - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Началник отдел


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110002
  Водеща банкова практика и нормативни въпроси
  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110002

  Началник отдел


 • Title
 • Генерален секретариат

 • Long Title
 • Генерален секретариат

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Генералният секретариат отговаря за процеса на вземане на решения и контрола по тях и за предоставянето на секретарски услуги за всички ръководни органи на ЕИБ. Той определя институционалната стратегия (в това число и оперативния план), осигурява икономически анализи за отражението на дейността на ЕИБ и на потенциалните нови продукти върху заетостта и растежа, координира и изгражда взаимоотношения с институциите на ЕС, международни агенции и агенции за финансиране на развитието, както и с неправителствени организации. В неговите правомощия попадат комуникацията и корпоративната отговорност.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 02-07-2024